top of page
DSC_9901.jpg

MÁME RADI PROGRES

Spoločnosť AdaSoft, a.s. sa svojím odborným zabezpečením radí na Slovensku medzi elitu v oblasti poradenstva, z pohľadu ochrany utajovaných skutočností. V neposlednom rade poskytuje svoje služby aj v ochrane majetku osôb, šifrovej ochrany, informačnej bezpečnosti ako aj tvorby softvéru na mieru a zabezpečenia špecializovaného hardvéru na spracovanie utajovaných písomností. Tím ľudí, ktorý zabezpečuje odbornú garanciu a Vašu spokojnosť, má dlhodobú prax v sektore štátnej správy, bankovníctva, zdravotníctva, komerčnej a podnikovej bezpečnosti.

Kto sme?

Zameriavame sa na vývoj špecializovaných informačných systémov v súlade s požiadavkami NBÚ a Zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností. Naša spoločnosť je držiteľom bezpečnostnej previerky o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa na vytváranie a oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „ D – Dôverné“.

Naše certifikáty

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti č.

SP-OBP-1969-47/2023-A, vydané Národným Bezpečnostným úradom v r. 2023.

Potvrdenie o PrB_AdaSoft, a.s_edited.jpg

Politika integrovaného systému manažérstva spoločnosti AdaSoft, a.s.

2024_02_Politika integrovaného systému manažérstva_AdaSoft_Strana_1.jpg

Systém manažérstva kvality ISO 9001 z r. 2022

Systém manažérstva služieb IT

ISO/IEC 20000-1 z r. 2023

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO/IEC 27001 z r. 2024

Certifikát STN ISO_IEC 27001_2022_SK_2024-2026.jpg
Certifikát STN ISO_IEC 27001_2022_EN_2024-2026.jpg

Certifikáty pre technické prostriedky, vydané Národným Bezpečnostným úradom

3.png
4.png
5.png
6.png
7.png

Čo Vám ponúkame

Profesionálne poradenské služby v oblasti aplikácie zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností

 • Spracovanie kompletnej bezpečnostnej politiky, analýz a projektov

 • Komplexný návrh bezpečnostného systému

 • Aplikácia systému ochrany

 • Návrhy systému technického zabezpečenia objektu

 • Audit bezpečnostného systému organizácie (úradu) alebo jeho časti

 • Audit ochrany utajovaných skutočností a osobných údajov

 • Bezpečnostný audit alebo kontrola kvality výkonu strážnej služby

 • Audit bezpečnosti informačného systému

 • Služby v oblasti bezpečnosti informačného systému a jeho certifikácie

 • Bezpečnostné vzdelávania a školenia

 • Odborné posúdenie ponúk na dodávku bezpečnostných technológií a služieb, servisných a dodávateľských zmlúv

 • Prevzatie dodávok od montážnych firiem

 • Spracovanie dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

bottom of page