top of page

KDE NÁS NÁJDETE?

Hlavné sídlo

AdaSoft, a.s.
Prievozská 4D – blok E
821 09 Bratislava

+421 905 565 150


www.adasoft.sk

info@adasoft.sk

Pobočky
 

  • AdaSoft, a.s.

       Trenčín

  • AdaSoft, a.s.

       Zvolen

Fakturačné údaje

IČO: 50 329 413

DIČ: 2120280745

IČ DPH: SK 2120280745

Banka: Československá obchodná banka, a. s.

IBAN: SK18 7500 0000 0040 2530 2812

BIC: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa,

vložka č. 7515/B.

bottom of page